درخواست حذف شماره تلفن و آدرس یا حذف صفحه

توجه توجه : قبل از تماس با تیم آدرس مپ حتما این قسمت را با دقت بخوانید.

نکته اول

تمامی آدرس های که در سایت آدرس مپ ثبت شده است از منابع معتبر گرفته شده و آدرس مپ هیچ گونه مسئولیتی در مورد صحت آدرس ها ندارد به طور مثال آدرس مطب های دکتر از (تامین اجتماعی و بیمه سلامت و …) گرفته شده یا آدرس شعب بانک ها از خود بانک مورد نظر گرفته شده و موراد دیگر … یعنی اینکه اگر آدرسی اشتباه ثبت شده از طرف تیم آدرس مپ نبوده و در خود منبع اصلی, این آدرس ها ثبت شده است که در قسمت بالاتر به آن اشاره شده است.

نکته دوم

آدرس های که در سایت آدرس مپ ثبت شده زمان انتشار دارد یعنی اینکه احتمال دارد به طور مثال آدرس مطب دکتر هم اکنون تغییر کرده باشد یا آدرس های دیگر تغییر کرده باشد یا به طور مثال دکتری مطب خود را به مکانی دیگر تغییر داده یا فروشگاه های تغییر مکان داده باشند. که در این صورت می توانید برای تغییر آدرس به تیم آدرس مپ اطلاع دهید.

توجه: در قسمت توضیحات، سرچ مورد نظر مربوط به آدرس مپ یا لینک مورد نظر برای حذف نوشته شود.